Společnost PKC&D, s.r.o. provozovatel Apartmánů Bašta (dále jen Správce osobních údajů) tímto informujeme své klienty a obchodní partnery o tom, že v souladu se zákonem - novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o obchraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) eviduje osobní údaje svých klientů a obchodních partner v tomto rozsahu:
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresa trvalého pobytu, e-mail
  • rodné číslo (pouze v případě, je-li zároveň IČ fyzické osoby- podnikatele
Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonnou povinnost Správce osobních údajů není souhlas pro sběr, zpracování a uchování těchto údajů vyžadován. V případě, že by náš klient, respektive obchodní partner nesouhlasil s evidencí osobních údajů, nebude možné našich ubytovacích služeb využít, popřípadě uzavřít příslušnou obchodní smlouvu. U již evidovaných osobních údajů je možné podat žádost o jejich výmaz, avšak pouze po uplynutí zákonné lhůty určené k archivaci osobních údajů. Žádost je v tomto případě možné zaslat písemnou formou vedení Správce osobních údajů na adresu sidla, popřípadě , popř. prostřednictvím emailu: info@apartmany-basta.cz